2015. 05. 02.

Ferenc pápa szólt a Cursillo III. Európai Találkozó 7000 tagjához

Lépjetek ki megszokott környezetekből, és menjetek el a távollévőkhöz - biztatta Ferenc pápa a a Cursillo lelkiségi mozgalom tagjait a csütörtökön tartott fogadáson a VI. Pál-teremben. A negyvenes években született mozgalom közel 7000 résztvevőjével találkozott a pápa. A Vatikáni Rádió tudósítása.


Ultreya! Előre! - a compostelai zarándokok köszöntése adta a Cursillo mozgalom harmadik európai találkozójának címét. Az eseményt eredetileg egy nappal későbbre tervezték, ami miatt a Szentatya kedvesen szabadkozott: „Kavarodás történt. Tudjátok, a pápa tévedhetetlen a dogmák kihirdetésekor, ami ugye ritkán történik… De a pápának is megvannak a maga hibái, és ezeknek semmi köze a tévedhetetlenséghez. Ez a pápa pedig nem túl rendes és fegyelmezetlen is…”
A Cursillo mozgalom alapítóinak nevét fölidézve (Eduardo Bonnin Aguilo és Juan Hervas y Benet mallorcai püspök) megállapította, hogy hiteles misszionáriusok voltak: nem haboztak kezdeményezni és bátran odamentek az emberekhez, rokonszenves módon megszólították őket, majd tisztelettel és szeretettel elkísérték a hit útján. Ez fontos: a rokonszenv, a társaság. Nem téríteni akartak, hanem tanúságot tenni – mondta a pápa.
A mai cursillósoknak ki kell lépniük megszokott környezetükből, és találkozniuk kell azokkal, akik távol vannak a hittől. De ahhoz, hogy másokat segíthessünk a hitbeli növekedésben előbb személyesen meg kell tapasztalnunk Isten jóságát és gyöngédségét. Ő nem kér semmit cserébe, csak azt, hogy fogadjuk be. Isten szeretete ajándék. Éppen a cursillósok Istennel való barátsága segített emberek ezreinek szerte a világon, hogy növekedjenek a hitéletben. Városaink névtelen és elszigetelt világában nagyon fontos a befogadó, családias és emberléptékű közeg, amely a cursillós csoporttalálkozókat jellemzi. Nem elég azonban megmaradni a magunk kis közösségeiben, nyitni kell a nagyobb társadalmi és egyházi dimenzió felé.
„Arra bátorítalak benneteket, hogy menjetek mindig előre, híven karizmátokhoz! Érjétek el a távol lévőket, anélkül, hogy térítenétek. Lépjetek ki saját kényelmetekből és legyen bátorságotok elmenni a perifériákra! Milyen szép is hirdetni mindenkinek Isten szeretetét, amely üdvözít és életet ad életünknek!” – biztatta a cursillósokat Ferenc pápa.
Az elnevezés a spanyol Cursillo de Cristianidad, „kereszténység kis kurzusa” névből ered, mely utal arra, hogy intenzív kurzussal próbálja újra felébreszteni a hitet. A mozgalom 1949-ben Mallorca szigetén spanyol diákok csoportjától indult Mallorca szigetén, mára pedig minden földrészen elterjedt. Európában 70 éve, Olaszországban 50, míg Magyarországon 25 éve vannak jelen. A crusillo keretében papok és laikusok által vezetett háromnapos intenzív tanfolyamon adják át a jelenlevőknek a kereszténység lényegének ismeretét. Célja a hit elmélyítése és megújítása Krisztus örömhírének tudatosításával, valamint a társadalmi és egyházi felelősség ébresztése. Eszköze a személyes hittapasztalatok kicserélése és kis közösségek kialakítása.
A Cursillo Magyarországon
Magyarországon 1989-ben tartották az első cursillót egy bécsi közösség segítségével, a spanyol Josef Cascales Claretiner szerzetes pap irányításával. Ő indította el 1960-ban német nyelvterületen a mozgalmat. Az első tanfolyamot 1990-ben Szombathelyen Gaál Jenő verbita szerzetes pap szervezte meg, kanadai magyarok közreműködésével. Azóta a római katolikusok mellett a görögkatolikusok és a reformátusok is rendeznek cursillós alkalmakat, és formálódóban van az evangélikus cursillo is Eddig összesen mintegy 20.000 fő vett részt ezeken. A Cursillo magyarországi történetének fontos eseménye volt 1997-ben - az akkor nyolcvanegy éves - Eduardo Bonnin budapesti látogatása. A millennium évében, 2000 júliusában pedig Magyarországról és Erdélyből kétszázötven fős cursillós csoport zarándokolt Rómába, ahol találkozhattak II. János Pál pápával. A magyarországi Cursillo lelkiség elterjesztésében és működtetésében kiemelt szerepet játszott Beöthy Tamás jezsuita szerzetes, aki 1991. július 5-től 2007-ig volt az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Cursillo vezetője.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió
Magyar Kurír

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése