2015. 05. 09.

Vitézavatás Csíkszeredában

A Történelmi Vitézi Rend május 9-én ünnepélyes keretek között tartotta meg erdélyi vitézavatását Csíkszeredában, a Makovecz Imre által tervezett Millenniumi templomban.

A szentmisét Darvas-Kozma József esperes-plébános és Bartalus Jakab-Zoltán celebrálta. Az esperes-plébános a vitézi lelkület fontosságáról és nemzetmegtartó erejéről elmélkedett. „Első szent királyunk a jövőbe mutatott, amikor a sziklára, Jézus Krisztusra, építette családját, életét, népének a jövőjét” – hangsúlyozta az igehirdető, majd rámutatott, hogy a mai embernek sem adatik más út a megmaradásra.
A szentmisét követően a Rendi Kódex előírásainak megfelelően tartották meg a vitézzé avatást, amelyet a Történelmi Vitézi Rend főkapitánya, v. Hunyadi László végzett, a koronaőrök kíséretében jelen lévő Szent Korona hiteles másolata előtt. Elsőként a posztumusz vitézi címeket hirdették ki, amelyet Fodor István, Mózes Károly, Kanabé János és Szőcs András érdemelt ki.

Az avatandók eskütétele után a főkapitány az avatópallossal bal vállukat érintette. Az idei avatáson tizenöt fővel gyarapodott a vitéz nagybányai Horthy Miklós által alapított lovagi rend: Balázs Dénes, Bartók Béla, id. Bartha Endre, ifj. Bartha Endre, Béres Zoltán, Demeter Enikő, Dundler Terézia, Jakab Attila, Laczkó László, László Attila, Nagy Júlia, Részegh Domokos, Szabó Gábor Jenő, Szabó Kinga, Székely Piroska érdemelte ki a rendi tagságot.

A Nemzetvédelmi Tagozatot a rend 1983-ban alapította azoknak, akik a magyarságért és a nemzetért cselekedtek. A tagozat hét új taggal bővült: Fejes Ildikó, Nagy Ferenc, Pataki Lajos, Péter Emese, Szentes Gábor, Szima Csaba és Rab Sándor nyert felvételt. 
A vitézavatást követően, megemlékezést tartottak a csíkszeredai katonai temetőben, ahol leleplezték a Hőseinkre emlékezünk 1914, 1944 feliratú kopjafát. Ünnepi beszédek és versek elhangzása után megáldották és koszorúkat helyeztek el a kopjafánál és tisztelegtek a központi emlékműnél is. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése