2015. 05. 02.

Mi Ráduly Róbert bűne?

Forrás: dkjozsef.blogspot.com
Laikus ember lévén, aki nem jártas ugyan a jogtudományok labirintusaiban, de mégis alkotmányos és demokratikus jogában áll véleményt nyilvánítani. Amit még jelen esetben a sajtószabadság is garantál nekem.

Laikus tehát, de élettapasztalattal és szociális tisztánlátással rendelkező megállapítani merészelem a következőket: már a kivizsgálás és ítélethozatal előtt kijelenthetem, hogy Ráduly Róbert, csíkszeredai polgármester bizonyos háttérhatalmak meggyőződése szerint két vádpontban igenis bűnös!

Elsősorban azért bűnös, mert mint polgármester nem lojális a nagyrészt nacionalista román kormányhoz. Nem akar saját nemzetének ellensége lenni, elvesztője, mint ahogy azt megkívánnák tőle. A csíkszeredai székely állampolgárok érdekeit próbája képviselni, akik köztudottan Románia első számú ellenségei egy szinten a terroristákkal, akik veszélyeztetik az egységes nemzeti Román állam integritását.

Továbbá, nem képviseli elég hathatósan az ottani román kisebbség érdekeit, mivel minden állami intézményben nem helyettesíti a még ott tevékenykedő magyar alkalmazottakat román ajkúakkal. Mivel, őket illetné inkább és az ortodox püspökséget, hogy Székelyföldet kemény kézzel vezessék. Hogy ne borzolják az őshonos Hargita megyei román polgárok kedélyeit idegen szokásokkal, ünnepeikkel, hitükkel és szimbólumaikkal. Mert végül is „ennek az országnak az urai mi vagyunk, Decebál és Trajánusz utódai".

Másodsorban azért bűnös mert állítólag az őt irritáló, és utána nyilvánosan nyomozó szekus alkalmazottat megfogta, felelősségre vonta és megalázta!

Van aki görényt fog, van aki patkányt. Ez nem kihágás mivel nem védett állatok, de egy szekus az már igen!

Egy ilyen cselekedetért mily felháborító és gyalázat, nem lehetett előállítani, és elítélni Ráduly Róbertet! Ezelőtt harmincöt évvel, ha valaki ilyent tett volna, azzal aláírta volna halálos ítéletét. Érthető, hogy ezt a szégyent egy nagy múltú intézmény csak akkor tudja lemosni magáról, ha keményen visszavág Ráduly Róbertnek. És ezennel beindult a lassan, de kegyetlenül biztosan dolgozó gépezet.

Még emlékszik arra a kedves olvasó, amikor a legendás S.R.I. igazgatója azzal ágált a médiában, hogy elsődleges feladatuknak tekintik a magyar etnikum autonómiaharcának megsemmisítését.

Továbbá az a kijelentés kapcsolódik a D.N.A. vallomásához, miszerint a S.R.I. is szolgáltat nekik nyomozati anyagot. Aki keres, az pedig talál, ha véletlenül nem talál, akkor kreál, nem lenne az első eset.

Ha Ráduly Róbert úr tisztázza is magát, és ebben én szinte biztos vagyok, akkor is övék a részleges győzelem mivel a meghurcoltatás kellemetlenségeit nem tudja senki meg nem történté tenni.

Nagyon remélem, hogy Codruţa Kövesi kijelentése miszerint a D.N.A. nincs tekintettel pártra vagy etnikai hozzátartozásra, a realitást tükrözi.

Ennek az ügynek a kapcsán természetesen nekünk, Hargita megyei magyaroknak is van feladatunk. Anélkül, hogy az igazságszolgáltatást akadályoznánk, állást kell foglalnunk Ráduly Róbert, az igazság és az ország törvényeinek védelmében! Úgy ahogy már számos köztiszteletben álló polgár megtette ezt.

Ha úgy vesszük, nem is feladat, hanem kötelesség, mivel Rádúly Róbert a mi elöljárónk, értünk harcolt magyarokért, Hargita megyei románokért is, dacára annak, hogy sokan nem méltatják kellőképpen.

Befejezésül megkérdezném önmagamtól, mindenkitől, mikor jön el végre az az idő, amikor a hamis feljelentőket is felelősségre vonják? Meddig szaporodik még ebben az országban az ármánykodás, lopás, hazugság és kényszer? Addig, amíg mindannyiunkat megfojt nemzetiségtől függetlenül, vagy változtatni fogunk magatartásunkon? Jöjjünk már végre rá, hogy Erdély nem Balkán!

Sebők Mihály
erdély ma

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése