2015. 05. 16.

A csíksomlyói pünkösdi búcsú eredettörténete és Mohay Tamás sorai

Nem lehetne jobbkor ajánlani, Darvas-Kozma József A csíksomlyói pünkösdi búcsú eredettörténete – című könyvét, mint pünkösdre készülőben. Az alaposan összegyűjtött adatok, dokumentumok és illusztrációk segítik a felszínre és mutatják meg a tényeket, amelyeknek szerepe volt a búcsú kialakításában. (Rálátunk benne a valós életre is a változó történelmi korokban, és elénk tárulnak konfrontációk és  túlkapások is.) A munkát tárgyilagos szemlélet jellemzi, igazi érveket sorol elő és korábban nem ismert dokumentumokat tesz közkinccsé, melyek a történelem ködének ismeretlenségébe süllyedtek. Jól érzékelhető, hogy a történelmi igazság keresésekor, az egyházi és a világi soha nem elválasztható egymástól, de sohasem összemosható, csak az emberi tényezők (gazdasági, politikai stb.) figyelembevételével, összefüggéseikben szabad mindent vizsgálni. Nagyszerűen helyre teszi a pünkösdi fogadalmi búcsú eredettörténetét, a vehemens tagadók és a vehemens állítók, és az átlagmegoldást keresők között. 
Kiemeli a pálosok kezdeti szerepét, s azt a Tolvajos-tetői döntő eseményt, amiért a klérus és a nép számára legelfoglaltabb napra, pünkösdszombatra tették a „fogadalmi” búcsút.  
1567. május 17-én, pünkösdszombatján valami történt, az a döntő esemény, amely új patinát vont az egykori pálos búcsúra.
Ez a könyv az olvasót és a szakembert egyaránt érdekes és értékes ismeretekkel gazdagítja, amelyet többek között a lábjegyzetek is olvasmányossá tesznek. A felekezeti harcok hála Istennek már a múlté. (A csíksomlyói pünkösdi búcsú pedig századok óta a külső kényszerrel szembeni ellenállásnak, győzelemnek és a hithez való ragaszkodásnak fogadalmi emlékünnepe.)
Ma együtt ünnepelünk a pünkösdszombati búcsún katolikusok és katolikus gyökerekkel rendelkező keresztények, kinyilvánítva, hogy a csíksomlyói búcsú közösen a miénk, a magyarságé felekezettől függetlenül.
A szép kivitelezésű, színes, keménykötésű, 176 oldalas könyv megvásárolható a csíkszeredai kegytárgyasnál.
Ára 32 lej.

Magyarországon minden pálos kolostorban 3000 Ft-ért megvásárolható.
Ferencz Attila
(Egyházközségi Apostol, 2014. június 1.)
**
Mohay Tamás levele

"Tisztelt Esperes Úr, kedves Atya!
Most kaptam meg kedves küldeményét, dedikált könyvét A csíksomlyói pünkösdi búcsú eredettörténetéről.
Nem ismertem, és nagyon hálás vagyok, hogy gondolt rám, és elküldte.
Tudom, hogy az általam megfogalmazott álláspont e témával kapcsolatban kritikát váltott ki többekből. Esperes Úr könyve azért értékes, mert igazi érveket sorol elő, és korábban nem ismert dokumentumokra is hivatkozik.
Átolvastam, és igen figyelemre méltónak, gondolatébresztőnek találom. Azt hiszem, sokat fogok még ezen a témán töprengeni...
Még egyszer szívből gratulálok munkájához, köszönöm a kötetet, és tisztelettel küldöm köszöntésemet.
Mohay Tamás

ELTE BTK Néprajzi Intézet,
H-1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. 2011. július 24."

**

Ajánló: Az igazság keresése igaz gyöngyökhöz vezet ...
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése