2015. 04. 09.

A világért ne sajnálj egy negyedórát!

ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE  


A keresztre:           Miatyánk… Üdvözlégy… Hiszekegy…

Nagy szemekre:     Örök Atya!
Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

Kis szemekre:      Jézus fájdalmas szenvedéséért -
                           irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Befejezésre (háromszor): 
                            Szent Isten, Szent Erős Isten,
                            Szent és Halhatatlan Isten,
                            irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Könyörgés:            Urunk, Jézus Krisztus! 
                             Áldj meg és védj meg minden  jóakaratú embert ezen a világon. 
                             És mindazoknak,  akik távol állnak Tőled, adj jóakaratot.
                             Indítsd őket az igazság keresésére és segítsd  őket, hogy  Téged 
                             megtaláljanak,  megismerjenek,   megszeressenek és soha  el   ne
                             hagyjanak. Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése