2015. 04. 16.

Főpásztorunk püspökké szentelésének 25. évfordulójaD. a J. Kr.!

Valamennyi T. Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

Szám: 432–2015.
Főpásztorunk püspökké szentelésének 25. évfordulója   A Jó Pásztor Krisztus végtelen kegyelméből főpásztorunk Excellenciás és Főtisztelendő Jakubinyi György érsek úr ez év április 29-én ünnepli püspökké szentelésének 25. évfordulóját.
Érsek úr nem óhajt semmilyen ünnepséget, méltatást az évforduló kapcsán.
A püspökké szentelés helyén, a csíksomlyói kegytemplomban már be-mutatta hálaadó szentmiséjét húsvét után, néhány osztálytársa jelenlétében, minden ünnepélyesség nélkül.
A püspökszentelés évfordulóján, hálaadó szentmisét mutat be a gyulafehérvári székesegyházban.
Az ünnepségre senkit nem hívunk, de bárki részt vehet, szeretettel várjuk.
Volt tanítványai, Paptestvérek koncelebrálásukkal segíthetnek hálát adni jubiláló Főpásztorunknak. Hozzanak magukkal albát és fehér stólát.
Beöltözés után, elfoglalhatják helyüket a presbitériumban.
Bevonuláson a főszékeskáptalan, központi papság, vendégek vesznek részt.
A hálaadó szentmise időpontjáról értesítsék a híveket is, hogy aki részt szeretne venni, annak jusson a tudomására ennek időpontja.
2015. április 29-én, a gyulafehér-vári székesegyházban de. 10 órától kezdődik a hálaadó, jubileumi szent-mise.
A szentmisén nem lesz semmilyen köszöntés.
Déli 12 órától, a teológia „Aula Magna” termében díszgyűlésre kerül sor az Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola szervezésében. Ennek keretében hangzanak el a köszöntő beszédek.
Az ünnepség után szerény, alkalmi kinálkodásra is sor kerül.
Befejezésül Érsek atya kérését tolmácsolom, amely a jubileumi emlékképen szerepel: „Püspökké szentelésem 25. évfordulóján kérem imáikat.”


Gyulafehérvári Érseki Iroda

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése