2015. 04. 25.

Hirdetés: 2015. április 26.1. A múlt vasárnap a kárpátaljai magyarok megsegítésére begyűlt 4.903 lej, amit a Caritashoz eljuttattunk. Isten fizesse segítségüket!
2. Húsvét 4. vasárnapja a jó Pásztor vasárnapja, egyben a Hivatások 52. világnapja. Maga az Úr Jézus mondta tanítványainak: „Kérjétek az aratás urát … küldjön munkásokat az aratásába” (Lk 10,2). E napra a gyulafehérvári Teológiáról két kispap érkezett hozzánk: a kézdivásárhelyi Bartók Csaba, a csíkdelnei Obermajer Ervin diakónus vezetésével, aki a 11 órai szentmisén fog prédikálni.
3. A plébániai hittanórákat kedden, csütörtökön és pénteken tartjuk.
4. Kedden Szent Antal kilencedet tartjuk, az esti misén elmélkedés van.
5. A 2. jegyeskurzus sorozatot indítjuk szerdán du. 5 órakor a Mailáth teremben. Az Apostolban 17 óra helyett tévesen jelent meg 18 óra.
6. Szerdán 25 éve, hogy Exc. és Ft. dr. Jakubinyi György érsek atyát püspökké szentelték. Reggel fél 6 órakor autóbusszal Gyulafehérvárra indulunk és részt veszünk a 10 órakor kezdődő jubileumi szentmisén. Utána találkozunk a jubiláns főpásztorral a püspöki udvaron. Az utazási díj 40 lej. Aki el szeretne jönni iratkozzon fel a sekrestyében vagy a plébánián, 50 hely van.
7. Péntek, május 1-je, meglátogatjuk betegeinket. A májusi ájtatosságot este 6 óra 40 perckor kezdjük, utána szentmise. A bérmálás május 31-én, Szentháromság vasárnapján lesz 11 órakor.
8. Szombaton az elsőáldozók 1. csoportjába járó gyerekek elsőgyónása du. 5 órakor lesz. A szülők és keresztszülők részére pedig 6 órától.
Jövő vasárnap az elsőáldozási mise 10 órakor kezdődik, ezért a 11 órai szentmise kimarad. A második csoport áldozása május 17-én lesz.
9. Figyelmükbe ajánljuk a katolikus újságokat és könyveket.
10. Csíkdánfalván Ft. Antal József Árpád aranymisés pap ünnepélyes szentmiséjét mutatja be 1/2 13 órakor.
** 
A pünkösdi búcsúra készülve figyelmükbe ajánljuk: Feltárulnak Csíksomlyó titkai
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése