2015. 04. 05.

Fényünnepség CsíkszeredábanAz ősi hagyományok szerint ezt az éjszakát az Úrnak kell szentelni, úgyhogy az Evangélium intőszavai szerint a kezükben égő gyertyát tartó hívek hasonlókká lesznek azokhoz, akik Uruk érkezésére várnak, hogy amikor megjön, éberen virrasztva találja és terített asztalához ültesse őket.  
A vigília első mozzanata a fényünnepség, a tűzszentelés. Fotók: Balázs Árpádtól
A püspök üdvözli a híveket, majd megáldja a tűzet. A tűz, amelyet megáld az Egyház, jelképezi a nekünk adott Szentlelket, aki feltámasztotta Jézust a sírból. 
Az új tűz megáldása után a gyertyát vivő pap a püspök elé lép, aki keresztet vés a gyertyába. A kereszt fölé a görög Alfa, -a kezdet-,  alája pedig az Ómega, -a vég- betűt vési, majd pedig a kereszt négy szára közé vési a folyó év négy számjegyét.
Ezután a püspök az új tűzről meggyújtja a húsvéti gyertyát, mintegy jelezve, hogy Krisztus feltámadása bevilágítja a nagypéntek kegyetlen éjszakáját. 

Ekkor elindulnak a templom felé és a gyertyát vivő pap énekli: Krisztus világossága. A nép feleli: Istennek legyen hála. Mindannyian vonulunk a templomba, a menet élén a gyertyát vivő pap. A templom ajtóban ismét énekli: Krisztus világossága. A nép feleli: Istennek legyen hála. A ministránsok ekkor - csak ők - meggyújtják a kezükben lévő gyertyát a húsvéti gyertyáról és vonulnak befelé. Amikor a gyertyát vivő pap az oltár elé ér, a nép felé fordul, és harmadszor énekli: Krisztus világossága. A nép feleli: Istennek legyen hála. 

Ezután az első padokban lévő hívek a ministránsok gyertyájáról meggyújtják a sajátjukat és a lángot, a fényt tovább adják. Ezzel jelezzük, hogy mindnyájunkban él és világít a Jézust feltámasztó Lélek. Felgyúlnak a templom lámpái, jelezve, hogy Krisztus világossága szétáradt. 
Húsvéti örömének. Fotó: Kovács Sz.
Ezt követi a húsvéti örömének eléneklése, amelyet állva hallgatunk végig, kezünkbe égő gyertyával. 

A püspök az asszisztenciával a keresztelőkúthoz vonul és megáldja azt. Ezt követi a Mindenszentek litániájának eléneklése, miközben mindenki áll. A következő mozzanat a víz megáldása, amely Krisztus halálából és föltámadásából fakadó élet és kegyelem jele.

A püspök az asszisztenciával a keresztelőkúthoz vonul és megáldja azt. Ezt követi a Mindenszentek litániájának eléneklése, miközben mindenki áll. A következő mozzanat a víz megáldása, amely Krisztus halálából és föltámadásából fakadó élet és kegyelem jele.
A keresztvíz megáldása. Fotó: Kovács Sz.


Körmenetre indulunk, mint virágvasárnapján, énekeljük: Feltámadt Krisztus e napon… Elől megy a kereszt. A kereszttől jobbra a feltámadási szobor, balra húsvéti gyertyát vivő személy. Őket követik a férfiak, az asszisztencia, a papság, az énekkar, majd a nők. 
Visszaérve a templomba elénekeljük a Te Deum-ot, Mennynek Királyné Asszonyát, Tantum ergot, szentségi áldás következik, majd a pápai himnusz és a nemzeti imánk eléneklése. 
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése