2015. 04. 08.

Április 8. Nemzetközi Roma-nap


Az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) közös üzenetben szólítja meg a kontinens keresztény közösségeit az április 8-i nemzetközi romanap alkalmából.
Közösségeink váljanak egyre nyitottabbá a cigányokkal szemben
Minden ember Isten képére teremtetett, bármilyen nyelven beszéljen is, vagy bármilyen kultúrához tartozzon is. Ebben a meggyőződésben osztoznak a keresztények és az egyházak. Jézus Krisztus arra hívott minket, hogy minden embernek hirdessük az evangéliumot, de különösen is a szegényeknek és kirekesztetteknek. Arra kérjük közösségeinket, hogy váljanak egyre nyitottabbá a cigányokkal szemben, akiket gyakran kirekesztenek és szegénységben élnek a társadalom peremvidékein.
Teremtő ajándékaként tekintünk a roma kultúrára
Viszontagságos történelmük ellenére a roma kisebbségek megőrizték gazdag kultúrájukat, ami magába foglal olyan értékeket, mint a családi élet, a gyermekek szeretete, az istenhit, a halottak tisztelete, valamint a zene és tánc élvezete. A Teremtő ajándékaként tekintünk erre a kultúrára, ami tiszteletet és támogatást érdemel.
Túl sok roma ember él siralmas körülmények között szerte Európában
Napjainkban túl sok roma ember él siralmas körülmények között szerte Európában. A legfőbb problémát a kontinensen szóban és tettekben is megnyilvánuló cigányellenesség, a magas munkanélküliség, a szakképzés hiánya és mindennek következményeként a szegénység jelentik.
Pozitív folyamatokat is megfigyelhetünk
Ugyanakkor pozitív folyamatokat is megfigyelhetünk az európai társadalmakban. Egyre több cigány fiatal tanul gimnáziumokban és egyetemeken. A cigány lakosság kapcsán erősödő tudatossággal és érzékenységgel találkozunk.
A keresztény egyházak, papok, lelkészek és világi hívek sokféleképpen igyekeztek segíteni a roma testvéreinknek az évszázadok során. Szilárd meggyőződésünk, hogy az oktatás és foglalkoztatás mellett az emberség a cigánysággal való kapcsolatok elmélyítésének harmadik fontos pillére.
Egyházaink sok helyütt segítenek a roma közösségek társadalmi integrációját
Egyházaink sok helyütt segítenek a roma közösségek társadalmi integrációjának előmozdításában – ami nem keverendő össze az asszimilációval –, a cigányság kultúrájának megőrzése mellett. Mindezt iskolaidő utáni oktatás, orvosi ellátás, élelmiszerosztás, jogi és egyéb tanácsadás segítségével tesszük. Felszólítjuk közösségeinket, hogy álljanak ki ezen kezdeményezések mellett és viszonyuljanak testvérként a rászoruló embertársaikhoz.
A múlttal való szembenézésen és megbékélésen kell munkálkodnunk
Ahhoz, hogy az igazságosság ügyében előre léphessünk, a múlttal való szembenézést és megbékélést kell munkálnunk. Új és igazságos kapcsolatok kialakítására kell törekednünk a cigánysággal és el kell köteleznünk magunkat a gyógyítás és megbékélés nehéz, de értékes feladata mellett.
Vegyük magunkra az evangélium kihívását
Jézus az irgalmas szamaritánus példázatának elbeszélése után így fordult a törvénytudókhoz: „Menj és tégy te is hasonlóképpen!". Vegyük magunkra az evangélium kihívását és legyünk a szegények igazi testvérei!
(forrás: Magyar Kurir)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése