2015. 04. 04.

Hirdetés: 2015.04. 4. + fotó1. Nagyszombaton este 9 órakor fényünnepség a Millenniumi-templomtéren.
Vigília-mise. Részletesen a vigíliáról :
Rövid lucernárium – fényünnepség: tűzszentelés, a húsvéti-gyertya meggyújtása, örömének (ez a mai vigília első része). 
Az Egyház – bízva Isten szavában és ígéretében – arról elmélkedik, hogy milyen nagy csodatetteket művelt az Úr kezdettől fogva népével (ez a második rész, az igeliturgia: az 1., 3., 6. olvasmányt vesszük), egészen addig, amíg a feltámadás napjának közeledtével a keresztségben újjászületett új tagjaival együtt (ez a harmadik rész) meghívást nyert ahhoz az asztalhoz, amelyet halála és feltámadása által terített népének az Úr (negyedik rész). 
A szentmise végén a feltámadási liturgia és körmenet következik. 
A vigíliára hozzanak gyertyát magukkal. Végezetül elénekeljük a pápai himnuszt és nemzeti imánkat.
2. Húsvétvasárnapja, Urunk feltámadásának ünnepe.
Ételszentelés a város Főtéren reggel 8 órakor. 
Csíkszereda, Húsvétvasárnapi ételszentelés 2013. Fotó Nagy István
A Főtér Szakszervezetek Művelődési Háza felőli oldalán, a középső részen kezdjünk el  sorokban felfejlődni, hogy a későbben érkezők is tudjanak felállni a széleken. A székely katona nemzet, ami azt jelenti, hogy fegyelmezettek vagyunk, akik szeretik a rendet és a szépet.
Egy évben egyszer van ételszentelés és csak félórás. A szertartás befejezéseként elénekeljük a pápai, a magyar és a székely himnuszt.  
A magyar M1 TV reggel 8 órától helyszíni közvetítést ad. Az MTVA pedig szerkesztett formában mutatja be az ételszentelést az Élő Egyház adásában.

3. Szentmise a Millenniumi-templomban: 9,30 ; 11; 12,15; 17, és 19 órakor.
Szent József kápolnában 8,30 és 16 órakor.
Szécsenyben 10 órakor.
Hargitafürdőn a pálostemplomban 9,30 órakor.
4. Húsvéthétfőn vasárnapi miserend:  7, 8, 9,30 ; 11; 12,15; 17 és 19 órakor. Locsolás.
5. Kedden reggel 6,30; 7,  11 és 19  órakor ünnepi szentmise.
6. Szerdától hétköznapi miserend.
7. Pénteken hittanóra az elsőáldozóknak és a bérmálkozóknak. 

Mindnyájunknak kegyelemteljes húsvétot adjon a feltámadt Üdvözítő.

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése