2015. 04. 04.

Nagypénteki Via Crucis a Colosseumban

Bevezetés
Schola:
Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi,
quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.
Domine, miserere nobis.

Szentatya: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében
Ʀ. Amen.
Felolvasó:
2013. március 19-e volt. Ferenc pápát csak néhány nappal korábban választották meg. Szent Józsefről prédikált, aki Mária és Jézus „őrzője” volt (vö. Mt 1,24): tapintat, alázatosság, csönd, állandó jelenlét és teljes hűség jellemezték stílusát.
A most megkezdődő Via Crucis során újra meg újra utalni fogunk arra az ajándékra, hogy Isten szeretete őriz meg minket, különösképpen a keresztre feszített Jézusban. A magunk részéről nekünk is feladatunk, hogy szeretetteljes őrzői legyünk a teljes teremtett világnak, minden embernek, kiváltképpen a legszegényebbeknek, önmagunknak és családjainknak, hogy így felragyogjon a remény csillaga.
Jézussal mély belső közösséget megélve akarunk részt venni ezen a keresztúton. Miközben odafigyelünk mindarra, amit az evangélium leír, igyekszünk körültekintően megragadni néhány érzést és gondolatot, amelyek ott lakozhattak Jézus szívében és lelkében a próbatételnek ezekben az óráiban.
Ugyanakkor engedjük, hogy a korunkra jellemző néhány – jó és rossz – élethelyzet megszólítson minket. Ily módon valamiféle visszhangzást fogunk megtapasztalni, amely megmutatja a vágyunkat, hogy néhány lépést tegyünk Urunk, Jézus Krisztus követésében [imitatio] szenvedése útján.
Ó Atyánk,
aki Fiad kereszthalálával
meg akartad menteni az embereket,
add meg nekünk, akik megismertük itt a földön
Jézus szeretetmisztériumát,
hogy tanúi legyünk annak szavainkkal és tetteinkkel,
a mindennapi életben mindazokkal szemben,
akikkel akaratodból találkozunk.
Krisztus a mi Urunk által.
Ámen.

A keresztúti stációk itt:http://www.magyarkurir.hu/hirek/nagypenteki-via-crucis-colosseumban

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése