2015. 04. 04.

Krisztus Világa, 2015. április - Szemle


A címlapon főegyházmegyénk érseke, Exc. és Ft. dr. Jakubinyi György látható. 25 évvel ezelőtt szentelték püspökké a csíksomlyói kegytemplomban. Az érsek atyával készült beszélgetés Életemről címen a 4-5. oldalon olvasható. 
Ad multos annos!  - a jubiláns főpásztort köszönti a főegyházmegye papjai és hívei nevében Nm. és Ft. Tamás József segédpüspök a lap záróoldalán.
A húsvéti hajnal őrszemei - vezércikkben olvassuk: Az egyházi év nagyhetébe érkeztünk, amikor ránk köszöntött az április. Szeszélyesnek mondjuk e hónapot a télies-tavaszias időjárás miatt. Ezzel együtt azt is állítjuk, hogy magunkhoz mérjük, a magunk szeszélyes voltához hasonlítjuk. A csak magunkhoz mérés viszont a szubjektivizmushoz vezet, amely a személynek túlzott jelentőséget tulajdonít... Ez a téves irányzat eléggé elterjedt napjainkban, ezért is van annyi széthúzás, háborúskodás, mert önző módon tekintünk mindent. Igazából mindennek a mértéke csak a teremtő Isten. A létezésben nincs véletlenszerű, sem szerencse vagy szeszélyesség, hanem minden az Isten által megszabott törvények szerint történik. Ezt fejezi ki Einstein híres mondata: „Isten nem játszik kockajátékot.”
Mivel pedig az ember Istentől jön és Istenhez megy, csak akkor él teljesen emberi életet, ha szabadon kapcsolatban él Istennel. Jézus Isten végtelen szeretetét és irgalmát tárta fel, ezért parancsolta meg: „Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt 5,48)
Krisztus szeretete sürget minket, hogy az élő Isten világosságát elvigyük azokhoz, akik nem ismerik vagy visszautasítják Őt.  Semmi sem alkalmasabb Isten világosságának kinyilvánítására, mint Krisztus kínszenvedésének, halálának és feltámadásának húsvéti triduuma, amely az egész liturgikus év csúcspontja, de csúcspontja keresztény életünknek is. Ha így teszünk, akkor igazi húsvétunk lesz!
A húsvéti hajnal őrszemei leszünk, akik észre tudják venni a feltámadt Krisztus jeleit naponta - olvassuk a 2. oldalon
Ti tudjátok, hogy mi minden történt... – Pasca Szilárd IV. éves kispap elmélkedése – a 3. oldalon.
A Katolikus Egyház Katekizmusa, XXVII. rész - A katolikus egyház kapcsolata a nem keresztényekkel és a missziós Egyház feladatáról szól. Játékos ismerkedés szentekkel – ez utóbbi Vitos Antal kvíze Szent II. János Pállal, Szent Anszgárral, Dugovics Andrással és Szent Adalberttel kapcsolatban. (6. oldal)
Világnapok áprilisban - Meseírás napja, Egészségügyi Világnap, Költészet napja, Műemléki nap, Föld napja és a Könyv napja - mindezekről Sárközi Sándor piarista atya szól.  
Vannak szerzetesek, akik ma is ott vannak a végső határokon, ahová mások már nem akarnak menni, mert túl kockázatos, mert nem olyan ígéretes. Követik ebben Jézust. Hiúságot alázatra váltva -jezsuiták – Kiss Ulrich SJ írása.
 Szerzetesrendek Erdélyben A jezsuiták Erdélyben - Bodó Márta írása. (9. oldal)
A székelyek Munkácsyja  – címmel, Gyárfás Jenő pályáját méltatja Sárközi Sándor. (10-11. oldal)  
Szórvány éve – A szórványközösségek keletkezéséről ír Darvas-Kozma József. (12. oldal)

Csíkszentsimonban könyvekkel Bakó Mária Hajnalka időseknek beszélt beteggondozói gyűjtögetéséről, kiadott könyvei születéséről és azok üzenetéről. (13. oldal)
Motoroztatok! - (Jegyzetek Vietnamból) személyes tapasztalásából kiindulva, azt üzeni a motoros haza, hogy nem kilátástalan a helyzet, mert van Istenünk! Melletted is ott van. Nem adhatjuk fel!  (14-15. oldal) 
Isten tenyerébe írva - Matthias Mühl katonasírok keresztjeinek üzenetét tolmácsolta Bács Béla János. Én vagyok a keze, ő az én szemem - kínai történet az életerőről. (16. oldal)
Civakodás - A kutya, macska, kanári meséjét rejtvénnyel toldotta meg Katóca. (17. oldal)
Derűs élet - viccek sofőrről, istenhívőről, nőkről, férfiakról, rendőrről, papról, tanárról, Mórickáról meg a kéregetőről. (18. oldal)
A Keresztrejtvényben Bosco Szent János mottóját rejtettük el, és megismerhetjük hűséges megfejtőinket. (19. oldal) Küldj egy Krisztus világa folyóiratot a szórványba! - felhívásunkra márciusban jelentkezett támogatók, valamint a támogatásban részesülő plébániák nevét közöljük. Várjuk a további támogatók jelentkezését.
** 
KRISZTUS VILÁGAErdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól. Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc 
**
 
Az Egyház élő tanúja a meghalt és feltámadt Krisztusnak, aki örökké él és közben jár értünk. Az Egyház Krisztus teste és felbonthatatlan egységben él a Fővel, Krisztussal. 

Kívánom, hogy a szív ujjongó örömével éljük át Urunk halálának és feltámadásának ünnepét az Egyház közösségében.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése