2015. 04. 19.

Kárpátalja, Kárpátalja, Kárpátalja! - ma S.O. S.!Ma Erdély minden római katolikus templomában gyűjtés van a kárpátaljai magyarok megsegítésére. Élelmiszer adományt nem gyűjtünk, mert annak 50%-át az ukrán állam elvenné és háborús céljaira fordítaná. A pénzadományt pedig az egyházon keresztül a rászoruló családokhoz el lehet juttatni!
Kárpátalja az 1009-ben alapított erdélyi püspökség részét képezte. A 14. század elején a Kézdi széki székelyek egy része telepedik le a Felső-Tisza mellett Técsőn, Visken, Hosszúmezőn, Máramarosszigeten. A mai napig is él bennük a székely származás tudata. A ma Kárpátaljának nevezett területet, 1346-ban csatolják az egri egyházmegyéhez, majd 1804-ben az újonnan alapított Szatmári római katolikus püspökséghez. 
Az első világháborút követően a szatmári püspökség egy része Magyarországon maradt, központja és területének bizonyos része Romániához került, s Kárpátalja Csehszlovákiához. A szatmári püspök joghatósága az elcsatolt területek fölött a Szentszék és Románia között megkötött konkordátummal (1929. július 7.) szűnt meg. Így 1930-ban Kárpátalján apostoli kormányzóság jött létre Ungvár székhellyel. Az első (1938. november 2.) és második bécsi (1940. augusztus 30.) döntés nyomán négy évre újra éledt a szatmár-nagyváradi egyházmegye, melyet majdnem két évig Istenszolgája Márton Áron apostoli kormányzóként vezetett. XII. Pius pápa 1942-ben Scheffler Jánost (Kálmánd, 1887. okt. 29. +Jilavai börtönben 1952. dec. 6.) nevezte ki szatmári megyéspüspöknek. 
1944 októberében Kárpátalját a Szovjetunió annektálta. A Szovjetunió felbomlása után Kárpátalja az 1991. augusztus 24-én a függetlenné vált Ukrajna része lett, Magyarország kormánya nem kérte. A Szentszék határozata alapján 1993. augusztus 14-én létrejött a Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság Munkács székhellyel. Szent II. János Pál pápa 2002. március 27-én a Kárpátaljai Római Katolikus Apostoli Kormányzóságot egyházmegyei rangra emelte. 

Ezzel megalapította a Munkácsi Egyházmegyét a latin szertartású hívek számára, s első megyéspüspökévé az addigi apostoli kormányzót, P. Majnek Antal ofm püspököt nevezte ki.  
Közös múltunk arra kötelez, hogy a kárpátaljai magyarokkal is ápoljuk összetartozásunkat.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése