2015. 04. 24.

2015-ben bérmálkozó ifjaknak 21. - A szeretet rendje és a munka 
A bérmálkozó EMBERKE csak négy betűből áll:  
Érteni akarja az evangéliumot
Öntudatossá akar válni, 
Tanúságot akar tenni Krisztusról és  
Áldássá akar lenni. 
1. Azért bérmálkozunk:
- hogy a Szentlélek segítségével mélyebben tudjuk érteni a kinyilatkoztatott igéket,
- hogy öntudatos keresztényekké váljunk, vagyis az elképzelhetetlenül teljes életet, a kegyelemben gyökerező szentháromságos, közösségi életet tudjuk élni,
- hogy felnőtt és tanúságtevő keresztényekké váljunk,
- hogy hitünk szerinti élettel, áldássá legyen bennünk mindaz a jó, amit keresztségünk óta szüleink és keresztszülők, valamint az egyházközösség értünk tettek. (Katolikus Egyház Katekizmusa, a továbbiakban KEK 1303).
 
**


144. A felebaráti szeretet rendje: Elsősorban szeretnünk és segítenünk kell azokat, akikkel együtt élünk a családban: szülők, testvérek, nagyszülők. Munkatársainkat, osztálytársakat, szomszédainkat kell segítenünk. A szeretetet kell gyakorolnunk a nagyobb közösségekben, amelyekben élünk, polgártársainkkal szemben, akikkel egy községben vagy városban, egy országban lakunk.  A szeretet kötelez hittestvéreinkkel szemben, továbbá kötelez nemzetünk iránt is, hogy őrizzük és fejlesszük tovább értékeinket.
145. A szeretet módja és mértéke önmagunk vagyunk: Amit magadnak nem szeretnél, azt másnak se tedd. (Tób 4,15) Szeress, bocsáss meg és ne légy szívtelen.
146. A keresztény ember egész élete istenszolgálat: a családi élet, a hivatásbeli szellemi és fizikai munka, sőt szórakozása a legutolsó cselekedetig, ha átjárja a főparancs, az Isten és emberszeretet.
147. A munka Istentől kapott feladat, ezért a megszentelődés egyik eszköze. A világ nem kész, az embernek kell azt munkájával befejeznie és tökéletesítenie, olyan emberi világot, társadalmat kell felépítenie, amelyben mindenki megtalálja a helyét és boldogulását és dicsőíti Istent, a világ alkotóját. Az embernek kell munkájával a természetet és erőit felelősen a maga szolgálatába állítania.
148. Nemcsak a felfedezések, a nagy alkotások jelentik az istenszolgálatot és dicsőítést, hanem mindenféle, legigénytelenebb emberi munka is, amelyet az emberek a világ lakhatóbbá, emberibbé tételéért végeznek. A háziasszonyok, utcaseprők, ápolók, gyermekeket írni-olvasni tanítók munkája is. Az ember szenteli meg a helyet is, a munkát is.
149. A munkában meg kell találnunk magukat is, ebben tudjuk kibontakoztatni tehetségünket, alkotóképességünket. Megelégedetté tesz, hogy valamit tettünk, ami halálunk után is őrzi emlékünket.
150. A bűn, elsősorban az eredeti bűn hatása a munkára is kiterjedt, a munka terhessé és fáradtságossá lett az ember számára: Arcod verejtékével eszed kenyered. Az ember öncélt csinálhat munkájából, annak rabjává válhat. Nemcsak Istent zárhatja ki belőle, de munkáját, tevékenységét rosszra is fordíthatja.
151. Jézus Krisztus megváltása a munkára is kiterjed. Jézus maga is dolgozott, mint az ács fia, fizikai munkát is végzett és ezzel a testi munkát is megszentelte.
152. Hogyan dolgozzunk? - A keresztény ember úgy fogja fel egész életét, mint Istennek tett szolgálatot. Ha példaadóan akar dolgozni, akkor meg kell szereznie a szaktudást, s azt állandóan fejlesztenie kell, mert 5 év alatt elavul tudásunk, a világ és a technológia állandóan fejlődik. – Megbízhatóan és lelkiismeretesen, állhatatosan és kitartóan kell dolgozni. – Örömmel, mert akinek életkedve és szeme van, minden munkában észre tudja venni az emberiséget boldogító, gazdagító mozzanatokat. – A becsülettel végzett munka Istennek dicsőség, embertársainknak haszon, magunknak az elkerülhetetlen nehézségek ellenére öröm és megnyugvás, végső célunk eszköze, a világ felé, éppen a bérmálásban kapott feladatunknak megfelelően, tanúságtétel.

- folytatjuk -
©Darvas-Kozma József

Bérmálkozóknak 1-20. részt itt találod:  
2015-ben bérmálkozó ifjaknak 18. - A hivatásról

2015-ben bérmálkozó ifjaknak 19. - A szentmiséről  

A 2015-ben bérmálkozó ifjaknak 20. - A bűnbocsánatrólNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése