2015. 07. 31.

Tanácsok: 4. Annyit ígérj, amennyit teljesíteni tudsz!4. Keveset ígérj! Csak annyit ígérj, amennyit teljesíteni tudsz! Ez is fontos életszabály. 
Vannak nagy ígérgetők, akik az illetőt, aki kéréssel fordul hozzájuk, elhalmozzák mézédes szavakkal, ígéretek délibábjával, hogy azután, mihelyt hátat fordítanak nekik, többé rá se gondoljanak. 
Van­nak, akik éppen azért ígérnek sokat, hogy keveset se kelljen adniok. Sokan az üres ígérgetést tartják a kérések elintézése legszerencsésebb módjának. Pedig végzetes tévedés azt hinni, hogy be nem váltott ígéretekkel függésben tarthatjuk az embereket és adott szavunkat minden kö­vetkezmény nélkül tékozolhatjuk.
A legtöbb ember igen éleslátású, ha saját érdekéről van szó, s nagyon hamar rájön, hogy a sok beszéd csak üres csalétek volt. S így aztán, hogy néhány percnyi örömet szerezzünk az ígérettel, egy egész életre szóló haragot és neheztelést vásárolunk be magunknak.
Az emberek ugyanis mit sem bocsájtanak meg nehezebben, mintha le kell mondaniuk olyan előnyökről, amiket már reményeikben magukénak éreztek, s amikre már légvárakat építettek.
Mások veszedelmes gyengeségből, hogy résztvevőknek látszanak, képtelenek valamit is megtagadni. A gyöngeség még nem gyöngédség, a szilárdság hiánya még nem jóság, valamely kérés megtagadása, ha an­nak teljesítése nem áll módunkban, korántsem szívtelenség.
A szelíd­ség és jóság, ha túlhajtott simulékonysággá és vajszívűséggé lesz, rabszolgai függéssé változtatja viszonyunkat az emberekhez. Éppen ezért meg kell tanulnunk kimondani ezt a szót: NEM!
Minden ember kívánságát amúgy sem teljesítheted, ha bárminő befolyásos helyzetben vagy is. Különben, ha 100 kérés közül 99-ben segítettél és egyben nem, el lehetsz készülve, hogy csak arra az egyre fognak emlékezni az emberek.Tanácsok: 1.Tanuljunk meg emberekről jót mondani!

Tanácsok: 2. Tanuljunk meg hallgatni!

Tanácsok: 3. A legszeretettebb emberi tulajdonságNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése