2015. 07. 31.

Tanácsok: 6. Törődj a saját dolgaiddal!6. Törődj a saját dolgaiddal és hagyd, hogy más is törődjön a magáéval. Mennyi bonyodalmat, mennyi bosszúságot, mennyi szenvedést okoznak nemegyszer az emberek, mikor - néha legjobb szándékkal - be­avatkoznak mások életébe!
Ne avatkozzál viszálykodásba, mert a legtöbb esetben mindkét fél ellened fordul, és ha kibékülnek, az ellened folytatandó harc jegyében békülnek ki.
Ne foglalkozzál házasságok összeboronálásával, mert ha a házasság sikerül, akkor nem neked számítják föl, ha nem sikerül egészen bizonyos, hogy téged tartanak minden szerencsétlenség egyedüli okának.
Ne adj kéretlenül tanácsot, a legtöbb esetben nem aratsz köszönetet a legjobb tanácsért sem, mert jegyezd meg, az emberek mikor tanácsot kérnek tőled már el vannak határozva, hogy azt teszik, amit ők maguk jónak gondolnak.
Óvakodjál attól, hogy magadat az emberek bírájává told fel. Gondolj arra, hogy az emberek félannyira jók, mint barátaik állítják, de fél annyira sem rosszak, mint ellenségeik kikiáltják.
Ne tárd fel gyöngédtelenül mások gyarlóságait. Akik ma meg­hallgatják élceidet, holnap kerülni fognak, mert föltételezik, hogy más társaságban őket pellengérezed ki. Különösen falun és kis helyiség­ben kell tudni: mit kell elhallgatni és mit lehet kimondani. Az embe­rek legtöbbször visszamondják, amit másokról mondtál...
Éppen ezért, aki tudatosan igyekszik, hogy lelke és háza békéjét megőrizze, őrizkedjék hírt hordani, egyik helyről a másikra, kifecsegni négyszemközti bizalmas társalgást, családi megbeszélést. 
Továbbá ne fűszerezze mondanivalóját megszólássál, becsületrablással, ne szokjék hozzá a szeretetlen iróniához és gúnyolódásokhoz, amelynél a hiúság pillanatnyi diadalát mások fájdalma és egy elvesztett szeretet árán vásárolhatja meg.

**

Tanácsok: 1.Tanuljunk meg emberekről jót mondani!

Tanácsok: 2. Tanuljunk meg hallgatni!

Tanácsok: 3. A legszeretettebb emberi tulajdonság

Tanácsok: 4. Annyit ígérj, amennyit teljesíteni tudsz!

Tanácsok: 5. Legyen sok barátod és kevés bizalmasod!

Tanácsok: 6. Törődj a saját dolgaiddal!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése