2015. 07. 31.

Tanácsok: 7. Ne várj soha semmit másoktól!7. Ne várj soha semmit másoktól, hanem mindent önmagadtól. 
Ha semmit se vársz az emberektől, sohasem fogsz csalódni, vagy ha igen, akkor kellemesen. Sohase csüggedj önma­gad irányában, bizalmadat egyesegyedül önlelked segélyforrásaiba he­lyezd, mert az életben tökéletesen csak egy valakire számíthatsz - saját magadra. Te kell döntsél, ezért légy nyitott a Gondviselő sugallataira.
Akarod látni a legjobb barátodat? Nézz tükörbe... Ha önmagadba bízni tudsz, már élni is tudsz. Tűzzél tehát magad elé határozott célt, és ne engedd, hogy bármi vagy bárki eltérítsen attól.
A határozatlan és ingadozó emberek, de azok is, akik elaprózzák magu­kat ahelyett, hogy egyetlen dologra központosítanák erejüket: mindig üres kézzel maradnak. 
Az élet szépsége attól függ, van-e erőnk azt szép­pé tenni. Igenis, építs magadnak légvárakat, más szóval tervezzél, mert azokból lesznek az igazi várak, a sikertelenségeket pedig tekintsd a siker oszlopainak.
Napóleon szerint a lehetetlent szót ki kell törülni a szótárból.
A szárnyaló lelkeké a világ. Aki soha életében nem mer valami nagyot, aki nem mer kitörni sorsa börtönéből, az élete végéig megmarad az élelmesek rosszul fizetett napszámosának. Éppen ezért, ha előnyöket, támogatást, előre jutást akarsz az életben, olyan helyzetet, amelyről úgy érzed, hogy családodnak, embertársaidnak hasznára lehetsz - ne rettenj vissza! 
Ha a siker felé vezető utat ezer és ezer tüskével ta­lálod teleszórva, ha lépéseket ismételni vagy kénytelen, ha tűrnöd kell önérzeted megsértését, vagy a fagyos közönyt, amellyel fogadnak – ne rettenj vissza!
Arra éppenséggel ne számíts, hogy az emberek - hacsak föltétlenül szükségük nincs rád -, önként ajánlanak fel valamit, vagy felkéretlenül járnak el érdekedben, még az esetben sem, ha érdemeid és képességeid hangosan bizonyítanak is melletted.

**

Tanácsok: 1.Tanuljunk meg emberekről jót mondani!

Tanácsok: 2. Tanuljunk meg hallgatni!

Tanácsok: 3. A legszeretettebb emberi tulajdonság

Tanácsok: 4. Annyit ígérj, amennyit teljesíteni tudsz!

Tanácsok: 5. Legyen sok barátod és kevés bizalmasod!

Tanácsok: 6. Törődj a saját dolgaiddal!

Tanácsok: 7. Ne várj soha semmit másoktól!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése