2015. 07. 31.

Tanácsok: 9. Légy nemesen érző, nagylelkű, bölcs, megértő, fennkölten gondolkozó!9. Minden erőfeszítés árán sem egyedül rajtunk múlik, hogy fényes helyzetbe jussunk, de azért senki sem akadályozhat meg minket abban, hogy nemesen érzők, nagylelkűek, bölcsek, megértőek, fennkölten gondolkozók legyünk. Ne engedjük ezért magunkat a rossztól úgy befolyá­solni, hogy lelkünket elhanyagoljuk és a rosszakhoz hasonuljunk.
Senki és semmi se törjön le, a jóból ki ne ábránduljunk. Ne mások életét kö­vessük vagy utánozzuk, hanem a magunk lelkiismerete szerint járjunk el mindig.
A tolvajt senki sem fogja, azért felmenteni gaztette alól, mert mások is loptak. Mások gonoszsága sem fog téged soha mentesíteni, saját magadért egyedül te vagy felelős.
Erről egy nap se feledkezzél meg...

**

Tanácsok: 1.Tanuljunk meg emberekről jót mondani!

Tanácsok: 2. Tanuljunk meg hallgatni!

Tanácsok: 3. A legszeretettebb emberi tulajdonság

Tanácsok: 4. Annyit ígérj, amennyit teljesíteni tudsz!

Tanácsok: 5. Legyen sok barátod és kevés bizalmasod!

Tanácsok: 6. Törődj a saját dolgaiddal!

Tanácsok: 7. Ne várj soha semmit másoktól!

Tanácsok: 8. Jótéteményeket a lehető legcsekélyebb mértékben kérj és várj másoktól

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése