2015. 07. 03.

Igazságot az Ezer Székely Leány Napja megálmodójának és elindítójának!

Csíkszereda főutcáján
Az Ezer Székely Leány Napja egyik megálmodója és szervezője P. Takács Albert Gábor csíksomlyói ferences házfőnök volt. Budapesten született 1896. december 19-én, a ferences rendbe lépett 1912. szeptember 30-án. Egyszerű fogadalmat 1913. október 1-jén, örök fogadalmat 1917. április 29-én tett. Pappá szentelték 1919. december 22-én. 1927-ben a csíksomlyói ferences kolostor házfőnöke. A történelmi idő úgy hozta, hogy népi kultúránk védelmét ő is felvállalta a Csíkszeredában működő Szociális Testvérek Társulatának egyik vezetőjével, Stettner Andrea testvérrel és a kolozsvári Katolikus Nőszövetséget képviselő Zakariás Flóra nővérrel.  
1930-ban eltervezték az Ezer Székely Leány Napja rendezvény szervezését, amelyre első alkalommal 1931. június 7-én került sor, hónapokig tartó előkészület után. Célja a székely népviselet, néptánc és népzene megőrzése.
Ennek jelmondata: Hitében erős, erkölcsében tiszta, önazonosságában szilárd ifjúság nevelése.
A hagyományőrző találkozóra 42 településről jöttek el Csíkszeredába. 1932-ben a mozgalomhoz  új emberek is csatlakoztak, köztük Domokos Pál Péter gimnáziumi tanár, aki a konferanszié szerepét vállalta és P. Lukács Manszvét ferences szónok. 1935-ben megtartott ötödik rendezvény után a román hatóság betiltotta. 
Újraéledése 1940. október elején volt, amikor Csíkszeredába látogatott vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó. Az impérium változást követően ismét beszüntették. A szociális testvérek 1990-ben újra indították. Az emberek hamar felejtenek. Ezért történt meg, hogy az Ezer Székely Leány Napja rendezvény első szervezőjének, P. Takács A. Gábor atya nevét elfelejtették, és tévesen Domokos Pál Pétert emlegetik. Takács Gábort, a rendezvény lelkes kezdeményezőjét a világháború szele Amerikába sodorta. Ott csatlakozott a Youngstownben (Ohio állam, USA) működő magyar ferences kolostorhoz, amelyet a 20. század elején Erdélyből kivándorolt katolikusok lelkipásztori ellátására 23 ferences páter és 2 testvér alapított 1923-ban. 
A rend 1948-ban újabb magyarokkal megerősödve megalapította az Amerikai Szent István Ferences Kusztodiát, mint az erdélyi rendtartomány filiáját. 1923 és 1992 között 17 plébániát vezettek, 3 rendházat, templomokat építettek, Clevelandben és Youngstownban nyomdájuk volt. 1941 és 1992 között kiadták a Katolikus Magyarok Vasárnapja című hetilapot. A kusztodia nevesebb alakjai: András Jeromos, Bíró Lőrinc, Bíró Benedek, Deésy Ipoly, Hegyi Péter, Kafka Szergiusz, Kovács Atanáz, Kukla Tarziciusz, Szőcs Dénes és Takács Gábor. 
P. Takács, az Ezer Székely Leány Napja megálmodója, szervezője és elindítója 1974. január 1-jén hunyt el.
 
A 1989-es rendszer-változás után a felhívásokban nem az igazi szervezőt említik, hanem tévesen Domokos Pál Péterre hivatkoznak.
E sorokkal szeretnék igazsággal szolgálni P. Takács Albert Gábor volt csíksomlyói ferences házfőnök emléke előtt, remélve, hogy kortársaink kijavítják sorozatos tévedésüket, vagyis az Ezer Székely Leány Napja rendezvény megálmodója és szervezője P. Takács A. Gábor csíksomlyói ferences házfőnök volt és nem Domokos Pál Péter!
Tisztelettel,
Darvas-Kozma József 


2015. évi RENDEZVÉNY PROGRAMJA:
8.30–9.00 óra – Gyülekező a város bejáratainál: Szentlélek utca, Brassói út, Nagyrét utca,
majd ünnepélyes felvonulás a Szabadság térre
Szabadság tér
9.30–10.00 óra – Megnyitó, közös tánc, majd ünnepélyes felvonulás Csíksomlyóra
Csíksomlyói kegytemplom
11.00 óra – Ünnepi szentmise
Csíksomlyói Nyereg
10.00–18.00 óra – Kézműves kiállítás és vásár, mesterség-bemutató
13.00 óra – Ünnepi beszédek, résztvevők üdvözlése
13.00–16.00 – Népviseletmustra
13.30 óra – Hagyományőrző néptánccsoportok előadásai – I. rész
15.00 óra – A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes előadása
15.40 óra – Közös játék és tánc
16.10 óra – Közös fotó készítése
16.40 óra – Hagyományőrző néptánccsoportok előadásai – II. rész
17.10 óra – Népviseletmustra kiértékelés és a legnépesebb település díjazása
17.40 óra – Hagyományőrző néptánccsoportok előadásai – III. rész
A rendezvény ideje alatt népviseleti kiállítás és gyermekjátékok színesítik a programot.
Az ünnepség tiszteletbeli házigazdája Csíkdánfalva község.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése