2021. 11. 24.

Szent Kereszt templom időkapszulája

A Szent Kereszt templom toronysisakja újraépítését nem lehetet jövőre halasztani, mivel a császárfa és a császárfát megtámasztó meredek dúcok is elkorhadtak. A toronysisak észak-kelet irányban megfüdült.  A munkálatok végzéséhez az engedélyeket beszereztük és a helyi Impex Aurora cég a munkálatokat el is kezdte.

A tegnap, november 23-án délelőtt megtalálták a Szent Kereszt templom időkapszuláját, amiről az elektronikus média rövid hírt közölt.  Az időkapszula henger alakú horgonyzott lemezből készült, oldala cinezett, akár csak a talpfedele. A henger másik végén a fedél széle rá van hajtva a henger peremére.

Felnyítására 2021. november 25-én, csütörtökön reggel 8,30 órakor kerül sor a Csíki Székely Múzeum egyik embere, a sajtó és a munkálatokat végző vezető, valamint a plébánia képviselőinek a jelenlétében a Szent Kereszt Főplébánián.

Mivel nagy érdeklődést mutattak tegnap óta a sajtó képviselői és a hívek is, ezért a Historia Domusból kikerestem a torony javítására és festésére vonatkozó 20. századi bejegyzéseket.

1923-ban a Historia Domusban a következőt jegyezte be Ft. Merza István plébános: "Ugyanis évekkel ezelőtt „új templom építés”–re a Státus adott volt pénzt. Akkor a templomépítés elmaradt, ma már milliókba kerülne s így a főpásztori engedéllyel abból az alapból 42.000 Leu a templom renoválására használtatott fel. Ezen összegből a tetőzete újra rakatott. Torony fedele kijavíttatott és megfestetett kétszer." (HDCsíkszered röviden HDCs 16. oldal) (Erre tippelek!)

1931-ben Ft. Tóth Kálmán plébános bejegyzése:"Egyházközségünk a kályhákhoz szükséges kéményeket készíttette, a templomtorony bádog fedelét újra festette, a templom külső falait lefestette, a cinterem két kapuját újonnan készíttette és a templomraktárt cseréppel újból festette 16000 leu értékben. A javítási munkálatok gyönyörűen sikerültek, egészen megújult és felfrissült külsőleg régi templomunk, Dóczy János gondnok úr szakértő irányítása mellett." HDCs 49. oldal)

1947-ben Ft. Antal József plébános bejegyzése: "Templomjavítás és festés. Szükségessé vált a plébániai templom javítása, festése.(16 évvel ezelőtt javítottak külsején, belsejét 14 éve festették utoljára). Egyes részek, különösen a mennyezet és tetőzet körül annyira tönkre mentek, hogy a munkát tovább halasztani nem lehetett. A javítási munkálatokat a torony és templom külső festését Vécsey Gábor helybeli építkezései vállalkozónak adtuk ki. Május 17.-én fogtak hozzá." (HDCs  89. oldal)

Tisztelettel, Darvas-Kozma József

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése